Walbeschoeiing de Hulk

In opdracht van Recreatieschap West-Friesland zijn wij in het natuur en recreatiegebied de Hulk aan de slag geweest met het plaatsen van oeverbescherming. Op diverse locaties in het gebied verslechterde de walkanten. Om de walkanten terug te brengen in de oorspronkelijke staat en verdere schade te voorkomen is er gekozen om deze te versterken met palen. Hiervoor zijn ongeschilde en onbehandelde palen gebruikt. Verder is de walbeschoeiing voorzien van een vurenplank in combinatie met doek, zo blijven de walkanten vast en wordt afkalving tegengegaan.