Verleggen voetbalveld

In opdracht van de gemeente Medemblik zijn wij de laatste weken van het afgelopen jaar druk aan de slag geweest met het verleggen van één van de natuurgrasvelden van FC Medemblik. Dit in verband met het tijdelijke schoolcomplex dat hier dit jaar wordt opgezet. Gezien het hindercontour dat over het bedrijventerrein ligt diende er groot grondverzet plaats te vinden. Waarbij de vrijkomende grond uit het bestaande voetbalveld gescheiden is ontgraven. Deze grond wordt in de nieuwe situatie weer toegepast. Na verwerking van de ondergrond wordt het volledige voetbalveld voorzien van een nieuw drainagesysteem. Hierna kunnen de vervolg stappen worden gezet voor de verdere realisatie van een volwaardig nieuw voetbalveld.