Softbalveld Urbanus

De afgelopen maanden is er enorm hard gewerkt aan de realisatie van het softbalveld van Urbanus. In verband met de compleet nieuwe inrichting moest er veel werk worden verzet. Zo is het cunet ontgraven en de vrijgekomen grond op locatie verwerkt. Na de graafwerkzaamheden is de opbouw van het sportveld aangebracht bestaande uit een zandpakket, lavagranulaat en een toplaag van Aroda. Rondom het sportveld zijn de nodige meters aan betonplaten verwerkt die de basis vormen voor het nieuwe hekwerk. Na het installeren van de pop-ups was de gelegenheid daar om alles in te zaaien.