Paddenpoel

In goede samenwerking met de gemeente Koggenland hebben wij onlangs een paddenpoel gerealiseerd. De paddenpoel is onderdeel van een aantal verschillende maatregelen die getroffen diende te worden om schade aan beschermde soorten in het plangebied te minimaliseren. Door het overplaatsen van deze soorten uit het plangebied en het treffen van de compenserende maatregelen in de omgeving moet de populatie in stand worden gehouden. Weer een geslaagd project!