Omvormen perceel

In opdracht van een particulieren opdrachtgever hebben wij onlangs een perceel mogen omvormen. Het aangekochte perceel had enorm veel achterstallig onderhoud waarin bramenstruiken en opslag de overhand hadden gekregen. Aan ons de opgave om al de niet gewenste begroeiing te verwijderen en het perceel om te vormen naar tuin. In een relatief korte periode heeft het perceel en waren transformatie ondergaan, van onbegaanbaar naar ruimtelijk en vrij.