Omringlocatie Lindendael

In opdracht van de Omring zijn wij bij de locatie Lindendael aan de slag geweest met het aanbrengen van een hardhouten damwand gecombineerd met een stuk beschoeiing. De bestaande damwand was in dermate slechte staat dat deze nodig aan vervanging toe was. Voorafgaand aan de werkzaamheden is de bestaande situatie goed geïnventariseerd en hebben wij het ontwerp en ons voorstel daarop aangepast. Dit met als doel om uiteindelijk het gewenste resultaat te bereiken!