Herbouw Karsten Tenten

In opdracht van Scholtens bouw hebben wij het grondwerk en de terreininrichting verzorgt bij de herbouw van Karsten Tenten te Zwaag. Tijdens dit project zijn wij gedurende de hele bouw actief geweest op de bouwplaats. Het toen nog braakliggende terrein heeft in relatieve korte tijd een waren transformatie ondergaan. Dit was niet mogelijk geweest zonder de grote gezamenlijke inspanning die geleverd is. Het braakliggende terrein heeft plaats gemaakt voor een duurzaam en toekomstgericht bedrijfspand, ruim opgezette parkeerterreinen voor en achter, een tweetal dammen om transport- en bezoekersverkeer te scheiden en vluchtroutes zijdelings. Rondom dit prachtige pand zijn er nog een aantal kleine werkzaamheden die nog afgerond dienen te worden maar het resultaat mag er al zijn!