Verrichten plantwerk

Afgelopen periode hebben wij de gemeente Hoorn weer een beetje groenere gemaakt! Op verschillende locaties hebben wij de aanplant mogen verzorgen van diverse plantvakken. Waaronder het door ons gerealiseerde plantvak langs de Opgang. Hierbij is een deel van de bestrating gerooid, het zandpakket verwijderd en bomengrond aangebracht. Na plaatsing van de bandenlijn is de beplanting aangeplant. Meer groen kleurt de openbare ruimte en zorgt ervoor dat steden klimaatadaptiever zijn!