Groene ambities

In het kader van onze duurzame ambities hebben wij geïnvesteerd in groene mobiliteit door de aanschaf van twee elektrische auto’s. De auto’s zullen gaan rijden op de door onszelf opgewekte groene stroom. Naast dat wij vanaf heden elektrisch rijden, draaien wij met ons volledige wagenpark al enige tijd op HVO 30 en projectmatig op HVO 100.  Dit geeft een aanzienlijke reductie in onze Co2 footprint. Doordat HVO 100 uit hernieuwbare en duurzame grondstoffen gemaakt wordt geeft dit een reductie van bijna 90 %. Ook verminderd het de uitstoot van andere emissies zoals fijnstof en koolmonoxide. Door deze stappen te zetten werken wij als bedrijf aan de groene transitie!