Beschoeiing Slootdorp

In opdracht van het Hoogheemraadschap zijn wij in samenwerking met de firma SAM Schagen een aantal maanden bezig geweest met het aanbrengen van 3700 meter paaltje paaltje beschoeiing,dit ter versteviging van de walkanten. Voor dit project moesten er een aantal drijvende platformen worden gecreƫerd omdat de werkzaamheden vanaf het water plaats vonden.