Beschoeiing Drachterveld

Eind februari hebben wij het beschoeiingsproject in het Drachterveld zo goed als afgerond. In opdracht van het Hoogheemraadschap hebben wij oeverbescherming aangebracht op diverse plaatsen in het Drachterveld. De walkanten in het gebied kalfde hard af wat leidde tot afbreuk van de landerijen. Om deze reden is er gekozen om de walkanten te verstevigen met palen. Na het plaatsen van de palen is de beschoeiing voorzien van wegendoek in combinatie met een vurenplank waarna de beschoeiing is gevuld met baggerspecie en rietplagsel. Dit rietplagsel is afkomstig uit de verschillende bassins gelegen in het gebied. Deze plagsel bevat een grote hoeveelheid aan wortelpennen en moet dadelijk voor stevige walkanten zorgen met daarop veel rietvegetatie.

Kijk voor het videofragment op onze Facebook pagina.

https://www.facebook.com/Cwitenzn/