Beschoeiing Bagijnenweid

In opdracht van een particulier collectief mochten wij de aanleg verzorgen van dit prachtige project. Het ging hierbij om een zestal nieuwbouw woningen aan het water waarbij de hardhouten beschoeiingen met vlonders zorgen voor verbinding met de waterpartij achter de woningen. Op basis van verschillende schetsen heeft het definitieve ontwerp vorm gekregen. Vanuit dit ontwerp is het werk vervolgens gerealiseerd. Een uitdagend project met een variatie aan trappen, verschillende formaten vlonders en tuinschermen. Ondanks de slechte weersomstandigheden tijdens de werkzaamheden toch weer een prachtig resultaat kunnen neerzetten.