Beemster logistiek

In opdracht van Stabo Bouw hebben wij het grondwerk en de terreininrichting verricht voor het nieuwe bedrijfspand van Beemster logistiek. Voor aanvang van de bouw zijn wij gestart met het bouwrijp maken van het perceel door middel van het aanbrengen van zand en menggranulaat. Na de heiwerkzaamheden zijn de funderingsbalken ontgraven en is het vloerpeil op hoogte gebracht. Er zijn een groot aantal putten geplaatst en honderden meters aan pvc en drainage zijn verwerkt. In verband met het zware transport is er gekozen voor H-profiel klinkers voor de distributie en grastegels in combinatie met betonklinkers op het parkeerterrein voor de luxewagens. Ook het plantwerk is door ons aangeplant.