Prestatieladder Socialer Ondernemen

PSO Groei: Van Trede 1 naar trede 3 in twee jaar tijd!
Vanaf november 2023 hebben wij Trede 3 bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn wij trots op! Dit is een erkenning van onze voortdurende inzet voor sociaal ondernemen en inclusiviteit. Twee jaar geleden zijn wij voor het eerst gecertificeerd op Trede 1 en dankzij de inzet van ons team hebben we nu de hoogste trede bereikt. Samen blijven we ons inzetten voor sociaal ondernemen. Op naar meer positieve stappen en een inclusieve toekomst!

Inclusief werkgeverschap
Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Wij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder
Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3.
Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.pso-Nederland.nl. Daar staat ook een interessante animatie, die de PSO in twee minuten uitlegt https://www.pso-nederland.nl/over-de-pso/Over-de-Prestatieladder-Socialer-Ondernemen

Certificaat PSO Trede 3