Projecten met Gunningsvoordeel

Maai en schouw werkzaamheden, perceel 5 & 7
Extern belanghebbende: HHNK
Periode: april 2020- 2021, periode is verlengd tot en met april 2024

Projectdossier 2022