HHNK Perceel 6 & 16

In opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier  onderhouden wij een groot aantal kilometers aan wegbermen en sloten. Het gaat hierbij om het maaien van ruwgras en het schouwen van de diverse watergangen binnen de gebieden. Dit alles voor een betere verkeersveiligheid en om de aan en afvoer van het water te kunnen garanderen.