Ambities

Co2 prestatieladder

CO2 Prestatieladder, niveau 3

Juli 2019

Omdat duurzaamheid en zorg voor een leefbaar milieu – voor nu en de toekomst – steeds belangrijke wordt; gaan wij starten met het behalen van het certificaat: CO2 –prestatieladder niveau 3 volgens de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO)*

De CO2- prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2 bewust handelen. Het gaat daarbij vooral om kennis van de eigen CO2 emissie, maatregelen om deze emissies te reduceren, daarover te communiceren  en samen te werken met andere partijen op het gebied van reductie-initiatieven.

Uiteraard staat duurzaamheid al geruime tijd hoog bij ons in het vaandel en is het verweven in ons dagelijks beleid.

Nieuwe investeringen doen we op basis van de nieuwste technieken op het gebied van milieu, energiebesparing en duurzaamheid. Een gunstige brandstofgebruik en lage CO2-uitstoot zijn twee belangrijke criteria.

De CO2-prestatieladder zal ons praktische handvatten bieden om stapsgewijs en gestructureerd de juiste duurzame keuzes te maken.

* Conform het handboek CO2 prestatieladder 3.0 niveau 3, uitgave juni 2015