Tijdelijke brug

In verband met de verbouwing van een schoolgebouw was het van noodzakelijk belang dat er gezocht werd naar een andere tijdelijke locatie voor de huisvesting van de fietsenstalling. Een naast gelegen terrein bleek hier het antwoord op te zijn. Gezien de percelen gescheiden zijn door middel van een sloot moest er een overbrugging komen. Aan ons was de taak om beide percelen te verbinden zonder dat de doorstroming van water hier op enige manier verhinderd werd.

Een goede samenwerking met alle belanghebbende partijen heeft geresulteerd in deze praktische brug!