Renovatie Urbanus

In opdracht van de gemeente Hoorn zijn wij gestart met de renovatie van honk en softbal verenging Urbanus. Bij deze renovatie wordt het complete terrein in twee fases gerenoveerd. In verband met de strakke planning zijn wij gestart op het softbalveld van de vereniging. De verharding rondom het oude veld is verwijderd, de bestaande hekwerken zijn gerooid en het infield is gescheiden ontgraven en op depot gezet. Inmiddels is het softbalveld voorzien van een nieuw putten stelsel met drainage en wordt er druk gewerkt aan de beregeningsinstallatie. De contouren van het te realiseren softbalveld beginnen zijn nieuwe vorm aan te nemen en de werkzaamheden geschieden gestaag.