Boomspiegels Langetuin

In opdracht van de gemeente Hoorn hebben wij bij de Langetuin te Zwaag een reconstructie gedaan met betrekking tot de boomspiegels en het straatwerk op locatie. Doordat de bestaande bomen na de vele jaren een te groot formaat hadden aangenomen en uit de plantvakken groeide was het helaas noodzakelijk om deze te kappen. Na het kappen van de bomen zijn de betonbanden gerooid en de boomstobben weggefreesd. De vervuiling van pulp, zand en grond hebben wij verwijderd en er is grond verbetering toegepast. Vervolgens zijn de nieuwe banden geplaatst en is het straatwerk rondom de boomspiegels hersteld. Na het afronden van de boomspiegels hebben wij ook de bomen en de onder beplanting geplant.