Beschoeiing James Grievelaan

Onlangs weer een mooi staaltje werk afgeleverd in Blokker. De bestaande coniferen namen door hun omvang een groot deel van de tuin in beslag. Om extra bruikbare vierkante meters te creëren is er besloten om de coniferen te verwijderen en om een nieuwe beschoeiing aan te brengen. Deze hardhouten beschoeiingen zijn op twee verschillende niveaus aangebracht. Hierdoor ontstaat er een lager gelegen loopvlak waardoor de watergang gemakkelijk bereikbaar blijft. Na het plaatsen van de beschoeiingen zijn deze aangevuld met zand, grind en teelaarde voor de verdere realisatie van de tuin. Voorafgaand aan de uitvoering van dit project zijn de wensen en ideeën van de opdrachtgevers besproken. Op basis hiervan hebben wij ons voorstel gebaseerd en afgeprijsd. In goed overleg zijn wij gezamenlijk tot dit prachtige resultaat gekomen!