Co2 prestatielader

CO2 Prestatieladder, niveau 5

Omdat duurzaamheid en zorg voor een leefbaar milieu, voor nu en de toekomst steeds belangrijke wordt, zijn wij gecertificeerd voor: de CO2 –prestatieladder niveau 5 volgens de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO)* . Tevens hebben wij de intentie om verder te groeien en een hogere treden te behalen.

De CO2- prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2 bewust handelen. Het gaat daarbij vooral om kennis van de eigen CO2 emissie, maatregelen om deze emissies te reduceren, daarover te communiceren  en samen te werken met andere partijen op het gebied van reductie-initiatieven.

Uiteraard staat duurzaamheid al geruime tijd hoog bij ons in het vaandel.

Nieuwe investeringen doen we op basis van de nieuwste technieken op het gebied van milieu, energiebesparing en duurzaamheid. Een gunstige brandstofgebruik en lage CO2-uitstoot zijn daarbij twee belangrijke criteria.

Inzicht:
De CO2-prestatieladder zal ons praktische handvatten bieden om stapsgewijs en gestructureerd de juiste duurzame keuzes te maken. We hebben de CO2-footprint voor ons bedrijf opgesteld; vanuit hier gaan wij reductie doelstelling maken.
2018 (basis jaar)

Reductie:
Wij hebben ons als doelstelling gesteld om in 2023 3% op scope 1 en 3% op scope 2 van de CO2-emissie te reduceren; met 2018 als referentiejaar. Om deze doelstelling te bewerkstelligen, hebben wij reductiemaatregelen opgesteld. Deze worden vervolgens ieder half jaar intern beoordeeld op hun effectiviteit.

2020

2021

Transparantie:
Om betrokkenheid te creëren binnen en buiten ons bedrijf vinden wij het noodzakelijk om intern en extern te communiceren over onze initiatieven en resultaten, om vervolgens gezamenlijk na te denken over het vervolgbeleid van onze CO2-reductie.

Participatie:
Om gebruik te maken van nieuwe ontwikkelingen en kennis – in samenwerking met anderen en gericht op potentieel effectieve reductiemaatregelen – zijn wij aangesloten bij verschillende keteninitiatieven.

* Conform het handboek CO2 prestatieladder 3.1 niveau 5, uitgave 2020